Vanliga frågor

Hur ofta ska man sota?

Tidsintervallen beror på vilken typ av eldstad man eldar i och i vilken omfattning eldningen sker. Här hittar du mer information:

Tidsfristerna för sotning (PDF öppnas i nytt fönster)
Information om sotning

Myndigheten för samhällsskydd (PDF öppnas i nytt fönster)

Vad är en brandskyddskontroll?

Tidigare har sotning och brandskyddskontroll skett vid samma tillfälle. Numera är dessa skilda åt. Brandskyddskontrollen innebär enbart besiktning av eldningsanläggningar och rökkanaler. Här hittar du mer information:

Information om brandskyddskontroll (PDF öppnas i nytt fönster)

För aktuella priser av brandskyddskontroll, kontakta kontoret.

Vad är en fördjupad brandskyddskontroll?

Om man misstänker att det finns fara för brand kan besiktningsmannen besluta om en mer ingående besiktning. Den innefattar temperaturmätning, provtryckning eller kameraundersökning. Här hittar du mer information:

Information om brandskyddskontroll (PDF öppnas i nytt fönster)

Hur ofta ska brandskyddskontroll ske?

Tidsintervallen beror på vilken typ av eldstad man eldar i och i vilken omfattning eldningen sker. Här hittar du mer information:

Tidsfrister för brandskyddskontroll
Information om brandskyddskontroll(PDF öppnas i nytt fönster)

Om jag vill installera en braskamin, hur går jag tillväga då?

Först ringer du till byggnadsnämnden och gör en bygganmälan om ny eldstad. Efter installationen kontaktar du oss och vår besiktningsman gör en slutbesiktning. Vid godkännande skrivs ett protokoll ut som du bifogar handlingarna från byggnadsnämnden. En film om hur du går tillväga ligger under fliken Undvik Brand.